, PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD , PRELOAD

Broderloge nr. 6 Eureka

Hvad betyder Eureka

Eureka er græsk og betyder: “Jeg har det!” eller “Jeg har fundet det!” og kan henføres til Archimedes, som siges at have råbt “Eureka! Eureka!” idet han pludselig opdager en metode til at finde ud af hvor meget af guldet i Kong Hiero’s kongekrone der er blevet legeret.

Sidenhen er udtrykket ofte blevet anvendt som et triumf for en opdagelse – eksempelvis når guldgraverne i Amerika havde fundet en guldåre.

Archimedes historie

archimedesOrdene “Jeg har det” eller “Jeg har fundet det” er udråbt af Archimedes – en græsk oldtids videnskabsmand og matematiker – idet han springer ud af sit badekar og løber ned af gaden. Han har netop fundet kongekronens gåde.

Archimedes var blevet opfordret af Kong Hiero af Syracuse, Sicilien til at undersøge en kongekrone der var fremstillet af en guldsmed til kongen. Kongen var mistænkelig, og var sikker på at guldsmeden havde bedraget ham på en eller anden måde. Kongen mente, at guldsmeden ikke havde fremstillet kronen af alt det guld som oprindeligt var blevet leveret guldsmeden.

Archimedes forsøgte uden held, at finde løsningen til kongens bekymringer. Men en dag, hvor Archimedes sad i sit badekar, bemærkede han hvordan vandstanden steg jo mere af hans krop der kom under vand. Det er her, Archimedes opdager en metode til at give kongen et svar. Er kongekronen fremstillet af rent guld eller er der anvendt andet metal?

Archimedes beslutter, at gennemføre et eksperiment, at sammenligne vægtfylden af kongekronen og et stykke rent guld der har nøjagtigt den samme vægt som kongekronen. Archimedes vidste at sølv vejer mindre end guld. Han ræsonerede også at en ounce (28,35 gram) guld optager mindre vægtfylde end en ounce sølv idet der behøvedes mere sølv sammenlignet med en ounce guld.

Han nedsænkede et antal guldbarer svarende til vægten af kongekronen i vand og noterede højden af vandstanden. Derefter gentog han forsøget med kongekronen. Han observerede at vandstanden var højere når kongekronen var under vandet. Havde kongekronen været fremstillet af rent guld havde vandstandene været ens. Idet vandstanden var anderledes når kongekronen var under vand, konkluderede Archimedes at guldsmeden var en bedrager. Og ganske korrekt – guldsmeden havde anvendt sølv istedet for guld da han lavede kongekronen.

Archimedes havde fundet løsningen.

EUREKA!